تفاوت میان نسخه‌های «تن‌ماهیان»

 
== مشخصات ==
بدن دوکی شکل، در مقطع گرد، سر بزرگ و ساقه دمی باریک، باله دمی قوی و کاملاً دو شاخه شده‌است، در ناحیه عقبی باله پشتی و مخرجی دارای تعدادی بالچه می‌باشند، دهانه آبششی وسیع، پرده‌های آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط، دهان بزرگ انتهایی با فک پایینی توسعه یافته در زیر فک بالایی می‌باشد، فک‌ها دارای دندان‌های فشرده، چشم‌ها مغمولاضمعمولاً دارای پلک سوم، فلس‌ها از نوع دایره‌ای یا شانه‌ای و غالباً محدود و حتی در بیشتر قسمت‌های بدن غیر موجود، منطقه فلس دار وسعت متعغیریمتغیری دارد، دارای دو باله پشتی می‌باشد که اولین باله در پشت و بالای سر قرار گرفته که هنگام شنای سریع در یک شیار مخفی می‌شود، دو قسمت باله پشتی به هم متصل و یا از هم جدا می‌باشد، باله مخرجی با یک تا سه شعاع سخت ضعیف، باله‌های سینه‌ای در انتها نوک دار، باله‌های شکمی در ناحیه سینه‌ای واقع شده و دارای یک شعاع سخت و ۵ شعاع نرم می‌باشد، خط جانبی ممکن است منفرد یا شاخه دار باشد، برخی از ماهیان این خانواده فاقد کیسه شنا می‌باشند.
 
== زیست‌شناسی ==
۶

ویرایش