تفاوت میان نسخه‌های «نویسه‌گردانی»

== شیوه نامهٔ مصوب نویسه گردانی ==
این شیوه نامه اولین بار در سال ۱۳۵۰ توسط دکتر [[محمد معین]] در واژه نامهٔ [[فرهنگ معین]] برای نمایش بهتر تلفظ‌ها بکار برده شد؛ و پس از آن درسال ۱۳۹۱ همین الگو بصورت استانداردی با عنوانِ [http://geonames.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=4583&Site=geonames.ncc.org&Lang=fa-IR شیوه‌نامه آوانگاریِ کلیِ نام‌های جغرافیاییِ ایران] به همهٔ وزارتخانه‌ها و نهادهایِ دولتی برایِ اجرا ابلاغ شده که این استاندارد توسط سازمان ملل پذیرش شده است.
{| class="wikitable nounderlines" style="font-size: 95%"
! colspan=7 | [[w:واکه|واکه‌ها]]
! colspan=6 | [[w:واکه مرکب|واکه مرکب]]
|-
! [[w:لاتین‌نویسی فارسی|لاتین نویسی فارسی]]
|[[a]]
|[[ā]]
|[[e]]
|[[i]]
|[[o]]
|[[u]]
|[[ow]]
|[[ey]]
|[[ay]]
|[[ây]]
|[[oy]]
|[[uy]]
|-
 
|-dir=rtl
! dir=ltr | فارسی
|آ، ا{{سخ}}(خوا)
|ا، ه
|ای، ی
|ا، و
|او
|colspan=2|ی
| ای
|colspan=2| وی
 
|-
! colspan=25 | [[w:همخوان|همخوان‌ها]]
|}
 
 
{| class="wikitable nounderlines" style="font-size: 95%"
|-
! colspan=725 | [[w:واکهواکه‌|واکه‌ها]]
|-
!<small>[[الفبای فارسی]]</small>
| align="center"| {{Lang|ar|[[اَ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[اِ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[اُ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[آ]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ئی]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ئو]]}}
 
| align="center"| {{Lang|ar|[[ع]]، [[ء]]([[انسدادی چاکنایی]])}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[اَوْ]]}}
|-
! [[w:<small>لاتین‌نویسی فارسی|لاتین نویسی فارسی]]</small>
| align="center"| {{Lang|ar|[[a]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[e]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[o]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ā]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[i]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[u]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ё]]/[[’]]}}
| align="center"| {{Lang|ar|[[ow]]}}
|-
!<small> نمونه پارسی</small>
| اَبر
| اِرَم
| اُردَک
| آسِمان
| ایران
| بوستان
| مسئول
| فردوسی
|-
!<small> برابر لاتین</small>
| abr
| Eram
| Ordak
| Āsemān
| Irān
| Bustān
| Mas'ul/masёul
| Ferdowsi
|}
تلفظ حرف همزه و همچنین حرف عین (ساکن) عربی در بین فارسی‌زبانان به صورت [[انسدادی چاکنایی]] است. این واج در الفبای آوانگاری بین‌المللی به صورت /ʔ/ نشان داده می‌شود.
البته لاتین نویسیِ واکهٔ «ع» در حالت غیرساکن بستگی به صدای پس از آن دارد. مانند: Ali (علی) , Edālat(عدالت), Olum(علوم)
<gallery>
پرونده:Avanegary01.jpg|جدول حروف لاتین برگرفته از [[فرهنگ معین]]
کاربر ناشناس