تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

جز
اصلاح متن با استفاده از AWB
جز (اصلاح متن با استفاده از AWB)
تعامل انسان و کامپیوتر رشته ای است در رابطه با طراحی، ارزیابی و اجرای محاسبات تعاملی سیستم برای استفاده انسان به وسیله ی مطالعه پدیده های بزرگ پیرامون. تعامل انسان و کامپیوتر همچنین به عنوان قابلیت استفاده از رابط تعریف می شود<ref>Fallman, D. (2015). [online] Mitpressjournals.org. Available at: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/desi.2008.24.3.4 [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
==پروتوتایپ==
'''اسکچ''' : یک نقاشی استاتیک می باشد که به صورت دستی انجام می شود و طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن در سطح پایین / متوسط است.<br />
 
'''قاب سازی''' : یک تشریح ساختاری است که به صورت دستی یا نرم افزاری انجام می شود وطرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن در سطح پایین است.<br />
 
'''پروتوتایپ کاغذی''' : یک نمونه ی اولیه مبتنی بر کاغذ است که به صورت دستی انجام می شود و طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح پایین یا بالا باشد.<br />
 
'''نمونه سازی''' : تمرکز این سطح بر طراحی بصری می باشد و به صورت دستی انجام می شود.طرح ان از لحاظ راحتی و کاربر پسند بودن می تواند در سطح بالا باشد.<br />
 
==مراحل طراحی تعامل==
# طراحی جایگزین ها
# پروتوتایپ
# ارزیابی<ref>https://www.interaction-design.org, (2015). Interaction Design - brief intro. [online] Available at: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro [Accessed 30 Nov. 2015].</ref><br />
 
==قابلیت استفاده==
'''اثربخشی''' : دقت و تکامل برای دستیابی کاربران به اهداف مشخص.<br />
'''بهره وری''' : عملی کردن نیاز کاربر.<br />
'''رضایت''' : علاقه مندی کاربر به استفاده از سیستم<ref>Travis, D. (2015). 7 myths about paper prototyping. [online] http://www.userfocus.co.uk. Available at: http://www.userfocus.co.uk/articles/paperprototyping.html [Accessed 3 Dec. 2015].</ref>.<br />
 
== فرایند طراحی تعامل ==
* Sharp, Helen, Yvonne Rogers, & Jenny Preece. ''Interaction Design - beyond human-computer interaction (2nd Edition ed.)''. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-01866-8
* [http://hci.stanford.edu/~winograd/acm97.html Winograd, Terry. ''From computing machinery to interaction design''.]
* Thackara, John. «The design challenge of pervasive computing». ''Interactions'' '''8''' (3), 2001. pp. 47-5247–52.
* Fallman, D. (2015). [online] Mitpressjournals.org. Available at: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/desi.2008.24.3.4 [Accessed 30 Nov. 2015].
* http://www.ijcaonline.org/, (2015). A Study of Interactivity in Human Computer Interaction. [online] Available at: http://www.ijcaonline.org/volume16/number6/pxc3872724.pdf [Accessed 30 Nov. 2015].
{{پایان چپ‌چین}}
{{طراحی}}
 
[[رده:ارتباطات فنی]]
[[رده:تعامل انسان و رایانه]]
۶۷٬۲۶۲

ویرایش