باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏منابع: تمیزکاری و اصلاح متن با استفاده از AWB
[2] [[کیوان]]، ا. ، ۱۳۳۳. [[خاویار]] (ماهیان خاویاری، طرز تهیه انواع [[خاویار]]، بازرسی بهداشتی کالاهای [[گوشتی]] و [[خاویار]] [[تاسماهیان]])، شرکت سهامی طبع کتاب و [[ستاد ارتش]]، [[تهران]]، ۱۷۰ ص.
 
[3] هدایتی فرد، مسعود، ۱۳۸۶، [[ماهی شناسی کاربردی]]، انتشارات علمی [[دانشگاه آزاد اسلامی]]، ۲۲۶ صفحه. ISBN ۹۶۴-۴۵۰-۴۰۴-۶،
 
[4] وثوقی، غ. ح. و ب.، مستجیر، ۱۳۷۱. [[ماهیان]] [[آب شیرین]]، چاپ اول، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۳۱۷ص.
۶۷٬۲۶۲

ویرایش