تفاوت میان نسخه‌های «جهانی‌شدن»

جز
تمیزکاری و اصلاح متن‌‌‌‌‌ با استفاده از AWB
جز (←‏top: اصلاح متن با استفاده از AWB)
جز (تمیزکاری و اصلاح متن‌‌‌‌‌ با استفاده از AWB)
== تعریف ==
 
جهانی شدن در زبان فارسی معادل «Globalization» در زبان انگلیسی درنظر گرفته شده است. در زبان عربی نیز کلمات «العولمة» و «الکوکبة» معادل جهانی شدن و یا [[جهان گرایی]] ترجمه شده‌اند که عمدتا کلمه «العولمة» مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref name="ReferenceA">الحمادی، عبدالله،«ماومظاهر جهانی شدن»</ref>
 
در رابطه با ارائه تعریفی جامع و مانع از پدیدهٔ جهانی شدن میان صاحبنظران و اندیشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه‌های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بدان تعلق دارند تعریف خاصی از این پدیده ارائه داده‌اند. در برخی ازاین تعاریف، جنبه اقتصادی جهانی شدن غلبه دارد و در برخی دیگر ابعاد سیاسی، فرهنگی و یا ارتباطی آن بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد.<ref name="ReferenceB">میر محمدی، داوود،«جهانی شدن، ابعاد و رویکردها»</ref>
 
[[رابرتسون]] جهانی شدن را مفهومی می‌داند که محصول فشرده شدن جهان و تشدید آگاهی جهانی است و فرآیندی است که وابستگی متقابل افزایش آگاهی مردم از کیفیت جهان به عنوان یک کلیت یکپارچه در قرن بیست و یکم را بهمراه داشته است. پراتسون{{چه کسی؟}} جهانی شدن را پدیده‌ای چند وجهی تعریف کرده است به گونه‌ای که به بافت‌های گوناگون کنش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، فناوری ومحیط زیست راه پیدا کرده است.<ref>کیانی، داوود،«فرهنگ جهانی؛ اسطوره یا واقعیت»</ref>
با توجه به تعاریف فوق می‌توان جهانی شدن را فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر وتحرک روزافزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد.<ref>بهکیش، محمد مهدی،«اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن»</ref>
 
نکته‌ای که درتعریف جهانی شدن بایستی مدنظر قرار گیرد پرهیز از یکسان انگاری معانی جهانی شدن با مفاهیم مترادف و یا بهتر بگوییم مشابه است. [[جهان گرایی]]، [[بین‌المللی شدن]]، [[جهان شمولی]]، [[یکپارچگی جهانی]]، [[جهان گردی]] و [[یکسان‌سازی]] از جمله مفاهیمی هستند که بعضا مترادف با پدیده جهانی شدن به کار گرفته می‌شوند در صورتی که هر یک از آن‌ها دارای بار معنایی و مفهومی خاص خود هستند که استفاده از آن‌ها به جای "جهانی شدن" موجب تقلیل در معنا و فضای مفهومی این پدیده خواهد شد.<ref>میر محمدی، داوود،«جهانی شدن، ابعاد و رویکردها»<name="ReferenceB"/ref>
 
== تاریخچه ==
۹)مهاجرت نیروی کار در سطح بین‌المللی
 
۱۰)گسترش ارتباطات و رسانه‌ها و فرآیندهای تبادل اطلاعات در سراسر نقاط جهان و پدید آمدن دنیای مجازی ارتباطات واطلاعات<ref name="ReferenceC">زیرک، معصومه،«تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی»</ref>
 
۱۱)ادغام و تبادل شاخصه‌ها و رفتارهای فرهنگی
۴)تغییر در تقسیم کار جهانی از شیوه‌های خوشه‌ای به خطی
 
۵)ظهور [[امپریالیسم]] جهانی در چارچوب جهانی سازی اقتصادی<ref>زیرک، معصومه،«تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن، منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی»<name="ReferenceC"/ref>
 
== ابعاد جهانی شدن ==
=== بعد اقتصادی ===
 
سازمان تجارت جهانی یکی از سازمانه‌هایی است که بیانگر جهانی شدن اقتصاد در شرایط حاضر می‌باشد. این سازمان از جهانی شدن بازارهای مالی و گسترش آنها و قراردادهای الزام آور برای کشورها، جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد و حرکت گسترده کالا در میان مرزها را به وجود آورده است.<ref>الحمادی، عبدالله،«ماومظاهر جهانی شدن»<name="ReferenceA"/ref>
 
یکی از اهداف بنیادی جهانی شدن در عرصهٔ اقتصاد، از میان رفتن مرزهای اقتصادی و حذف موانع حقوقی – قانونی در کشورهاست به گونه‌ای که سرمایه‌ها به صورت آزاد در گردش درآیند.<ref>مجتهد زاده، پیروز،«هویت ملی در عصر جهانی شدن»</ref>
=== بعد علمی و فناوری ===
 
یکی دیگر از ابعاد مهم جهانی شدن است. از این منظر جهانی شدن با [[انقلاب علمی]] و دانسته‌های جدید مرتبط است. انقلاب علمی، دانش فنی، ارتباطات ونیروی انسانی نه تنها محرکه اصلی جهانی شدن هستند بلکه جهانی شدن وانقلاب علمی و جهش دانش فنی دوروی جدایی نا پذیر یک سکه محسوب می‌شوند. جهانی شدن به واسطه انقلاب علمی و اطلاعات راه را برای رسیدن به خدمات اطلاع رسانی سریع به همهٔ مناطق از طریق تجارت و مبادله آزاد اطلاعات و آموزش همراه ساخته است.<ref>الحمادی، عبدالله،«ماومظاهر جهانی شدن»<name="ReferenceA"/ref>
 
== پانویس ==
۶۷٬۲۶۲

ویرایش