باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
افزودن ناوباکس> {{فلسفه اجتماعی و سیاسی}} (درخواست کاربر:Modern Sciences)+تمیز+
{{مارکس/انگلس}}
{{مستند کردن}}
{{فلسفه اجتماعی و سیاسی}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:انگلس، فریدریش}}
۲۹۲٬۷۵۴

ویرایش