تفاوت میان نسخه‌های «فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)»