باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
| ۲۰۶ || [[ساموآی آمریکا]] || ۵۰۰
|-
| ۲۰۷ || [[مایوتهمایوت]] || ۴۶۶٫۸
|-
| ۲۰۸ || [[کومور]] || ۴۴۱