اندردیو: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''اَندَر''' برپایه [[مزدیسنا]] دومین [[دیو]] از [[دیوهای کماله]] می‌باشد که [[اهریمن]] آفرید. او دشمن [[اردیبهشت]]ِ [[امشاسپند]] می‌باشد.
 
در [[ودا]] [[ایندره]] نام خدایی نیرومند است ولی در اوستا جایگاه او به دیوی فروکاهیده‌می‌گرددتقلیل می یابد. لقب ایندره که [[بهرام]] بوداست در ادبیات زرتشتی به گونصورت [[ایزد|ایزدی]] جداگانهنشان داده می سربرمی‌اوردشود.
== واژه‌شناسی ==
اندر در [[پهلوی]] andar و در [[اوستا]] -indra است.