اندردیو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
'''اَندَر''' برپایه [[مزدیسنا]] دومین [[دیو]] از [[دیوهای کماله]] می‌باشد که [[اهریمن]] آفرید. او دشمن [[اردیبهشت]]ِ [[امشاسپند]] می‌باشد.
 
در [[ودا]] [[ایندره]] نام خدایی نیرومند است ولی در اوستا جایگاه او به دیوی تقلیل می یابدمی‌یابد. لقب ایندره [[بهرام]] است در ادبیات زرتشتی به صورت [[ایزد|ایزدی]] نشان داده می شودمی‌شود.
 
در [[ودا]] [[ایندره]] نام خدایی نیرومند است ولی در اوستا جایگاه او به دیوی تقلیل می یابد. لقب ایندره [[بهرام]] است در ادبیات زرتشتی به صورت [[ایزد|ایزدی]] نشان داده می شود.
== واژه‌شناسی ==
اندر در [[پهلوی]] andar و در [[اوستا]] -indra است.
 
== منبعمنابع ==
* [[مهرداد بهار]]، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۸۴، نشر آگه. ISBN 964-329-009-3
{{دیوها در مزدیسنا}}