باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
1 ویرایش خرابکارانهٔ 188.211.60.187 (بحث) به آخرین ویرایش Kian خنثی‌سازی شد. ([[وپ:توینکل|تو...
* اعلم
* تقوا و پرهیزکاری
* آگاهی از زمان و مسائل ووو مشکلات جامعه
البته این موارد محل اختلاف است و فقهای بسیاری هستند که بسیاری از این موارد را قبول ندارند.