تفاوت میان نسخه‌های «پسر جهنمی (فیلم ۲۰۰۴)»

رده‌انبوه: انتقال از رده:فیلم‌های واقع‌شده در بیمارستان روانپزشکی به [[رده:فیلم‌های واقع‌شده در بیمارستان‌های روانپز...
(رده‌انبوه: انتقال از رده:فیلم‌های واقع‌شده در بیمارستان روانپزشکی به [[رده:فیلم‌های واقع‌شده در بیمارستان‌های روانپز...)
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در ۲۰۰۴ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در اسکاتلند]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در بیمارستانبیمارستان‌های روانپزشکی]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در روسیه]]
[[رده:فیلم‌های واقع‌شده در مولداوی]]