تفاوت میان نسخه‌های «سوئد در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴»