تفاوت میان نسخه‌های «محمدحسین نظیری نیشابوری»

'''محمدحسین نظیری نیشابوری''' شاعر قرن یازدهم هجری(درگذشت:درگذشته ۱۰۲۱ه‍. ق/۱۶۱۲م) از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به‌شمار می‌رود که بر جریانات شعری معاصر و بعد از خود تأثیری عمیق نهاد.
 
او خالق این بیت بسیار معروف است که به صورت ضرب‌المثل درآمده:
{{پایان شعر}}
 
== زندگیزندگی‌نامه ==
محمدحسین نظیری نیشابوری، در نیمهٔ دوم قرن[[سده دهم هجری(قمری)]] در [[نیشابور]] متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات، به شاعری روی آورد و برای آزمودن طبع، به [[کاشان]] که از مراکز مهم شعر پارسی در آن روزگار و محل تجمع شاعران [[سبک وقوع]] بود روی آورد و در چند مجلس [[طرح شعر]] بر شاعران معتبر سبک وقوع پیروز شد و سپس عازم هند گردید. همزمان با حکومت [[صفویان|سلاطین صفوی]] در ایران که به سبب اولویت‌های سیاسی و نظامی، به شعر غیرایدئولوژیک توجه چندانی نداشتند، [[گورکانیان هند|سلاطین گورکانی هند]] در [[شبه قارهٔ هند]] به حمایت گسترده از علم و ادب و هنر ایرانی پرداخته بودند و دربار آنان و دربارهای محلی امرایشان، مرکز تجمع بیشترین تعداد دانشمندان، صنعتگران، هنرمندان و ادب پیشگان ایرانی و ایرانی مآب شده بود. نظیری نیز با پیوستن به دربار [[جهانگیر]] (حکومت:۱۰۱۴-۱۰۳۷ه‍ح. ۱۰۱۴–۱۰۳۷ ه‍.ق./۱۶۰۵-۱۶۲۷م۱۶۰۵–۱۶۲۷ م.) امپراتور گورکانی هند و سپس بارگاه سپهسالار او [[خانخانان]] به ثروتی افسانه‌ای دست یافت و مهم‌ترین شاهکارهایش را در سال‌های اقامت در هند آفرید تا آنکه به سال ۱۰۲۱ هـ. ققمری در شهر [[آگره]] در اوج ثروت، شهرت، حرمت و محبوبیت درگذشت.
 
== میراث و جایگاه او ==
== نمونه اشعار ==
{{شعر}}
{{ب|یادت به خیر باد که در گریههایگریه‌های گرم|شوقی که از خودم برهانی نهادهای}}
{{ب|ارزان مکن کرشمهی خوبی که در دلم|ذوقی که بیش از آن نتوانی نهادهای}}
{{پایان شعر}}
{{ب|فلک مزدور ایمای تو باشد|نوازد هر که را رای تو باشد}}
{{ب|شود مجروح مغز استخوانم|سر خاری چو در پای تو باشد}}
{{ب|نیازارم ز خود هرگز دلی را|که میترسممی‌ترسم در او جای تو باشد}}
{{ب|حریفی کز خرد بازیچه سازد|نگاه کارفرمای تو باشد}}
{{ب|دو عالم نقد جان در دست دارند|به بازاری که سودای تو باشد}}
{{ب|گل صد رنگ میرویدمی‌روید از آن خاک|که دُردی نوش صهبای تو باشد}}
{{ب|کدورت نیست کاخ سینهای را|که راهش بر تماشای تو باشد}}
{{ب|نهایت نیست طومار دلی را|که عنوانش تمنای تو باشد...}}
 
== منابع ==
*آتشکده‌ی آتشکدهٔ آذر (۷۳۸ -۷۱۱۷۳۸–۷۱۱/ ۲)
* ایضاح‌المکنون (۵۳۴/ ۱)
* حماسه‌سرایی در ایران (۳۵۷)
* تاریخ ادبیات ایران، براون (۱۶۸/ ۴)
* تاریخ ادبیات در ایران (۹۱۶ -۸۹۷۹۱۶–۸۹۷/ ۵)
* تاریخ نظم و نثر (۴۲۹)
*تذکره‌ی تذکرهٔ روز روشن (۸۴۱ -۸۳۷۸۴۱–۸۳۷)
*تذکره‌ی تذکرهٔ میخانه (۸۰۰ -۷۸۵۸۰۰–۷۸۵)
*دایرةالمعارف دائرةالمعارف فارسی (۳۰۴۱ -۳۰۴۰۳۰۴۱–۳۰۴۰/ ۲)
* الذریعه (۱۲۱۳/ ۹)
* ریاض‌العارفین (۲۳۷ -۲۳۶۲۳۷–۲۳۶
* ریحانه (۲۱۷ -۲۱۶۲۱۷–۲۱۶/ ۶)،
* سرو آزاد (۲۶ -۲۴۲۶–۲۴
* فرهنگ ادبیات فارسی (۵۱۵ -۵۱۴۵۱۵–۵۱۴
* سخنوران (۹۴۶ -۹۴۵۹۴۶–۹۴۵
* کاروان هند (۱۴۵۶ -۱۴۴۹۱۴۵۶–۱۴۴۹/ ۲)
* کلمات الشعراء (۱۷۹)،
* گنج سخن (۷۶ -۶۴۷۶–۶۴/ ۳)،
* لغت‌نامه (ذیل/ نظیری نیشابوری)،
* مجمع‌الخواص (۲۲۰ -۲۱۹۲۲۰–۲۱۹
 
== پانویس ==
[[رده:شاعران فارسی‌زبان سده یازدهم (قمری)]]
[[رده:شاعران سبک هندی]]
[[رده:درگذشتگان ۱۰۲۱ (قمری)]]
[[رده:درگذشتگان ۱۶۱۲ (میلادی)]]