باز کردن منو اصلی

تغییرات

Ernest Rutherford LOC.jpg
{{جدول اطلاعات دانشمند
|نام = ارنست رادرفورد
|تصویر =Ernest Rutherford LOC.jpg
|عرض تصویر =
|زیرنویس =