باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
{{فوریه}}
'''۱۳ فوریه''' در [[تقویم گرگوری]]، چهل و چهارمین روز سال است. ۳۲۱ روز (در [[سال کبیسه|سال‌های کبیسه]] ۳۲۲ روز) تا پایان سال باقی است.