تفاوت میان نسخه‌های «جریان اقیانوسی»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ذغال⟸زغال، اقبانوس⟸اقیانوس، باقیانوس⟸به اقیانوس، جرانهای⟸جریانهای، جرایانهای⟸جریانهای، فالکا...)
[[رده:اقیانوس‌ها]]
[[رده:جریان‌های اقیانوسی]]
[[رده:سیالات]]
[[رده:واژگان اقیانوس‌نگاری]]