تفاوت میان نسخه‌های «ورنر هرتسوک»

بدون خلاصه ویرایش
* [[الماس سفید]] (۲۰۰۴)
* ''مرد خرس قهوه‌ای'' (۲۰۰۵)
* ''برخوردهاملاقات‌هایی در انتهای زمینجهان'' (۲۰۰۷)
* غار رویاهای فراموش‌شده (۲۰۱۰)
* [[مردمان شادمان: یک سال در تایگا]] (۲۰۱۰)
کاربر گمنام