تفاوت میان نسخه‌های «مولکول دواتمی»

(عناصر شمیمایی دو اتمی ،‌ تمامی نافلزات منهای فسفر سلنیم ، کربن)
برچسب: افزودن تگ‌های خالی
{{پانویس}}
{{عناصر شیمیایی دواتمی}}
تمامی نافلزات به- جزء فسفر و سلنیم ، کربن که به ترتیب به صورت هایS8 , P4 و C کربن-نافلزات شامل : هالوژن ها + گاز های نجیب ،‌ یعنی : عناصر گروه 17 ،‌18 جدول تناوبی عناصر
به علاوه ی عناصر H (هیدروژن) ، O ( اکسیژن ) ، N ( نیتروژن ) ، Se سلنیم جزء عناصر شیمیایی دو اتمی محسوب می شوند به جزء فسفر گوگرد ، کربن که به ترتیب به صورت هایS8 , P4 و C کربن
منبع : شیمی۲ دبیرستان - دی وی دی آموزشی رضا سلامت موسسه لوح گسترش
[[رده:شیمی فضایی]]
کاربر ناشناس