تفاوت میان نسخه‌های «الگو:سیمپسون‌ها»

ویرایش و تصحیح (جزئی)
(ویرایش و تصحیح (جزئی))
 
|bodyclass = hlist
 
| group1 = [[لیست شخصیت هایشخصیت‌های سیمپسون‌ها|{{color|#000|شخصیت هاشخصیت‌ها}}]]
| list1 =
* [[هومر سیمپسون|هومر]]
* [[مارج سیمپسون|مارج]]
* [[بارت سیمپسون|بارت]]
* [[لیسا سیمپسون|لیسا]]
* [[مگی سیمپسون|مگی]]
* [[لیست شخصیت هایشخصیت‌های مدت محدود سیمپسون‌ها|شخصیت هایشخصیت‌های زمان محدود]]
* [[لیست شخصیت هایشخصیت‌های یکباره سیمپسون ها|شخصیت هایشخصیت‌های یکباره]]
 
| group2 = تولید
| list2 =
* [[تاریخچه سیمپسون‌ها|تاریخچه]]
* [[لیستفهرست صداپیشگان سیمپسون‌ها|صداپیشگان]]
* [[لیست صداپیشگان مهمان|صداپیشگان مهمان]]
* [[نسخه هاینسخه‌های غیرانگلیسی سیمپسون‌ها|نسخه هاینسخه‌های غیرانگلیسی]]
* [[لیست نویسندگان سیمپسون‌ها|نویسندگان]]
* [[لیست کارگردانان سیمپسون‌ها|کارگردانان]]
* [[لیست جایزه هایجایزه‌های سیمپسون‌ها|جایزه هاجایزه‌ها]]
 
| group3 = پخش رسانه ایرسانه‌ای
| list3 =
* [[لیست قسمت هایقسمت‌های سیمپسون‌ها|قسمت‌ها]]
* [[سیمپسون‌ها کوتاه|''سیمپسون‌ها'' کوتاه]] از ''[[نمایش تریسی آلمن]]'' ("[[شب بخیر (سیمپسون‌ها کوتاه)|شب بخیر]]")
* ''[[سیمپسون‌ها (فیلم)]]''
* ''[[طولانی‌ترین مهدکودک]]''
* [[آلبوم هایآلبوم‌های سیمپسون‌ها|آلبوم هاآلبوم‌ها]]
 
| group4 = فصل هافصل‌ها
| list4 =
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱)|۱]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲)|۲]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۳)|۳]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۴)|۴]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۵)|۵]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۶)|۶]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۷)|۷]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۸)|۸]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۹)|۹]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۰)|۱۰]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۱)|۱۱]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۲)|۱۲]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۳)|۱۳]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۴)|۱۴]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۵)|۱۵]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۶)|۱۶]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۷)|۱۷]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۸)|۱۸]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۱۹)|۱۹]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۰)|۲۰]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۱)|۲۱]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۲)|۲۲]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۳)|۲۳]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۴)|۲۴]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۵)|۲۵]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۶)|۲۶]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۲۷)|۲۷]]
 
| group5 = نشانه هانشانه‌ها
| list5 =
* [[سکانس آغازین سیمپسون هاسیمپسون‌ها|سکانس آغازین]]
* [[سبک سیمپسون هاسیمپسون‌ها|سبک اصلی عنوان]]
* [[خانه درختی وحشت (مجموعه تلویزیونی)|قسمت هایقسمت‌های ''خانه درختی وحشت'']] ([[لیست خانه درختی وحشت سیمپسون ها|لیست]])
* [[لیست شوخی هایشوخی‌های مبل سیمپسون هاسیمپسون‌ها|شوخی مبل]]
* [[نمایش ایچی و اسکراچی|''نمایش ایچی و اسکراچی'']] ([[لیست قسمت هایقسمت‌های ایچی و اسکراچی|لیست قسمت هاقسمت‌ها]])
 
| group6 = سبک هاسبک‌ها
| list6 =
* [[رسانه در سیمپسون‌ها|رسانه]]
* [[سیاست در سیمپسون‌ها|سیاست]]
* [[مذهب در سیمپسون‌ها|مذهب]]
 
| group7 = مکان هامکان‌ها
 
| list7 =
| group7 = مکان ها
| list7 =
* [[اسپرینگ‌فیلد (سیمپسون‌ها)|اسپرینگ‌فیلد]]
* [[خانه سیمپسون هاسیمپسون‌ها]]
* [[کوییک ا مارت]]
 
| group8 = آثار مشتق
| list8 =
* [[رسانه خانگی سیمپسون هاسیمپسون‌ها|رسانه خانگی]]
* [[فهرست بازی هایبازی‌های ویدیویی سیمپسون هاسیمپسون‌ها|بازی هایبازی‌های ویدیویی]]
* [[فهرست کتابکتاب‌های های سیمپسون هاسیمپسون‌ها|کتاب هاکتاب‌ها]]
* [[فهرست کمیککمیک‌های های سیمپسون هاسیمپسون‌ها|کمیک هاکمیک‌ها]]
* ''[[سیمپسون‌هامصور]]''
* [[دنیای اسپرینگفیلد]]
* ''[[آقای برنز ! بازی یک پست الکتریکی]]''
 
| group9 = سایر
| list9 =
* "«[[دوه]]"»
* [[ای ، کرامبا!]]
* [[محصولات ساخته شده از سیمپسون هاسیمپسون‌ها|محصولات]]
* [[آبجو داف]]
* اسپرینگفیلد
** [[سیمپسون‌هاراندن]]
** [[کنگ و کودوز تویرل و هارل]]
* ''[[ویژه ۲۰ سالگی سیمپسون هاسیمپسون‌ها|ویژه ۲۰ سالگی سیمپسون هاسیمپسون‌ها]]''
* "«[[مرد سیمپسون هاسیمپسون‌ها]]"»
 
| below =
* {{icon|portal}} [[درگاه:سیمپسون هاسیمپسون‌ها|{{color|#000|درگاه}}]]
* {{icon|category}} [[:رده:سیمپسون‌ها|دسته بندیدسته‌بندی]]
 
}}<noinclude>
 
{{DEFAULTSORT:Simpsons, The}}
[[رده:سیمپسون‌ها]]