تفاوت میان نسخه‌های «اسلاوی ژیژک»

جز
←‏کتاب‌شناسی: ابرابزار ویکی‌سازی
جز (←‏کتاب‌شناسی: ابرابزار ویکی‌سازی)
جز (←‏کتاب‌شناسی: ابرابزار ویکی‌سازی)
 
== کتاب‌شناسی ==
* ابژه متعالی ایدئولوژی 1989۱۹۸۹<ref>The Sublime Object of Ideology</ref>
<small>:''این کتاب با ترجمه علی بهروزی تحت عنوان «عینیت ایدئولوژی» منتشر شده است.''</small>
* برای اینکه آنها نمی‌دانند چه می‌کنند: کیف به مثابه یک عامل سیاسی 1991<ref>For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor</ref>۱۹۹۱.
* کژ نگریستن: مقدمه‌ای بر ژاک لاکان از طریق فرهنگ عامه 1991<ref>Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan Through Popular Culture</ref>۱۹۹۱.
<small>:''این کتاب با ترجمه آقایانترجمهٔ مازیار اسلامی و صالح نجفی منتشر شده است''</small>.
* از سیمپتوم خود کیف ببرید!: ژاک لاکان در و بیرون از هالیوود ۱۹۹۲
<small>:''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی تحت عنوان "از نشانگان خود لذت ببرید!" منتشر شده است''</small>.
* درنگیدن با امر نگاتیو: کانت، هگل، و نقد ایدئولوژی ۱۹۹۳
* فراایستارهای کیف: شش مقاله در باب زن و علیت ۱۹۹۴
* سوژه ظریف: مرکز غایب هستی شناسی سیاسی ۱۹۹۹
* هنر امر متعالی مبتذل: دربارهٔ بزرگراه گمشده دیوید لینچ ۲۰۰۰
<small>:''این کتاب با ترجمهٔ مازیار اسلامی منتشر شده است''</small>.
* مطلق شکننده: یا، چرا میراث مسیحی ارزش جنگیدن دارد؟ ۲۰۰۰
* آیا کسی گفت توتالیتریانیسم؟ ۲۰۰۱
* وحشت از اشک‌های واقعی: کریستوف کیشلوفسکی در میان نظریه و پسانظریه ۲۰۰۱(<small>''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی منتشر شده است''</small>
:''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی منتشر شده است''.
* دربارهٔ باور ۲۰۰۱
<small>:''این کتاب با ترجمه آقایترجمهٔ کیوان آذری تحت عنوان «نقد باورهای مغرب زمین» منتشر شده است''</small>.
* مرگ دوم اپرا ۲۰۰۱
* تکرار لنین ۲۰۰۱
* به بیابان امر واقعی خوش آمدید ۲۰۰۲
<small>:''این کتاب با ترجمهٔ فتاح محمدی تحت عنوان «به برهوت حقیقت خوش آمدید» منتشر شده است''</small>.
* انقلاب در دروازه‌ها:نوشته‌های برگیده لنین ۲۰۰۲
* اندام‌ها بدون بدن‌ها: دلوز و پیامدها ۲۰۰۳