تفاوت میان نسخه‌های «هما (اسطوره)»

۲۶۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
←‏جایگاه در ادبیات فارسی: افزودن چند بیت دیگر
جز (مرتب‌سازی مقاله، افزودن بخش هما در اسطوره‌ها)
جز (←‏جایگاه در ادبیات فارسی: افزودن چند بیت دیگر)
{{شعر}}
{{ب|تو فرّ همایی و زیبای گاه| تو تاج کیانی و پشت سپاه (فردوسی)}}
{{ب|همای سپهری بگسترد پر| همی بر سرش داشت سایه ز فر (فردوسی)}}
{{ب|هماییست مر چرخ را فّر اوی|که شاهی دهد سایهٔ پّر اوی ([[اسدی توسی]]}}
{{ب|تا نبود چون همای فرخ کرکس| همچو نباشد به شبه باز خشین پند (فرخی)}}
{{ب|کس نیاید به زیر سایه ٔ بوم| ور همای از جهان شود معدوم (سعدی)}}
{{ب|تا همایم خوانده ای در کام دل| هرنواله استخوان می آیدم (خاقانی)}}
{{ب|فرّ همای ملکی داشتی| اوج هوای فلکی داشتی (نظامی)}}
{{ب|چون تو همایی شرف کار باش| کم خور و کم گوی و کم آزار باش (نظامی)}}
{{ب|مرغابی و تذرو و کبوتر از آن من|ظل هما و شهپر عنقا از آن تو ([[اقبال لاهوری]])}}
 
 
{{پایان شعر}}