تفاوت میان نسخه‌های «ایست واستر»

جز
'''ایسَت واسترَ ''' Isat-Vastra نام پسر بزرگ [[زرتشت]] و ظاهراً از نخستین زن زرتشت بوده‌است. <ref>اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۳</ref> '''ایسَت واسترَ''' به معنی کشتزار بزرگ یا آباد کننده و باشندهٔ توانا است. <ref>اوستا، هاشم رضی، ص ۳۰</ref> در [[یسنا]] ۵۳ فقره ۲ گوید «یاوران دین [[کی گشتاسپ]] و پسر زرتشت سپنمان و [[فراشستر]] برای خوشنودی خدا راه دین یقینی که [[اهورامزدا]] فرستاد، روشن و فراخ کنند.» هر چند که زرتشت از این پسر نام نمی‌برد ولی از سایر قسمت‌های [[اوستا]] و کتب پهلوی به نظر می‌رسد که این پسر باید ''ایست واستر'' باشد.<ref>پورداود، یشت‌ها، ص ۳۴</ref>
 
== پانویس ==
* آموزگار، ژاله و تفضلی احمد. اسطورهٔ زندگی زردشت، تهران: انتشارات بابل، ۱۳۷۰
* رضی، هاشم. اوستا. تهران:سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۶۳
* [[ابراهیم پورداوود]]؛ گات‌ها، قدیمی‌ترین قسمتی از نامه مینوی اوستا، تهران: انتشارات اساطیر
 
[[رده:بستگان زرتشت]]