تفاوت میان نسخه‌های «توطئه قتل مصدق، ۱۳۳۱»

جز
 
== طرح توطئه ==
در توطئه ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دکتر مصدق به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، تظاهراتی از طرف هواداران شاه بر ضد مصدق شکل گرفت که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود. ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به دکتر مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی [[نخست وزیر]] و وزراء به حضور شاه امدهآمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات دکتر مصدق با شاه سفیر امریکاآمریکا هندرسن چندین بار از دکتر مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد.<ref>خواب آشفته نفت -دکتر موحد - جلد دوم - فصل ۱۷- نشر کارنامه ۱۳۷۸</ref>. طرفداران شاه به هدایت [[سید محمد بهبهانی|آیت‌الله بهبهانی]]، [[شعبان جعفری]] (شعبان بی مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده<ref>وخواب آشفته نفت -دکتر موحد - جلد دوم - فصل ۱۷- نشر کارنامه ۱۳۷۸</ref> و پس از اینکه دکتر مصدق بجای درب اصلی از درب دیگری خارج می‌شود به هدایت شاپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند.<ref>کتر محمد مصدق، خاطرات و تالمات</ref> که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از انجاآنجا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد.
 
این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.<ref>دکتر محمد مصدق، خاطرات و تالمات</ref>
# توطئه قتل دکتر مصدق ۹ اسفند ۱۳۳۱ - مسعود حجازی
# گذشته چراغ راه آینده
# تهران مصور ش ۴۹۹ - ۱۳۳۱۴۹۹–۱۳۳۱/۱۲/۱۵
# بحران دموکراسی در ایران - فخرالدین عظیمی
# خواب آشفته نفت - [[محمد علی]] موحد - فصل۱۷