تفاوت میان نسخه‌های «راز گل شب‌بو»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سرپرستي⟸سرپرستی، گرماي⟸گرمای، ، زيادي⟸زيادی، ، خالي⟸خالی، ، زودي⟸زودی، ، امضاي⟸امضای، ، چيزي⟸...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سرپرستي⟸سرپرستی، گرماي⟸گرمای، ، زيادي⟸زيادی، ، خالي⟸خالی، ، زودي⟸زودی، ، امضاي⟸امضای، ، چيزي⟸...)
'''راز گل شب بو''' فیلمی به کارگردانی [[سعید خورشیدیان]] و نویسندگی [[محمود حسنی]] ساختهٔ سال ۱۳۷۲ است.
==خلاصه داستان==
الهه در بين اثاثيه پدرش تابلوييتابلويی با امضايامضای «پريوش» مي‌يابد و كنجكاوانه پيگير جستجويجستجوی صاحب تابلو مي‌شود. نامادريش، «نرگس» كه در بيمارستان بستري است، چيزيچيزی از تابلو نمي‌داند، اما نتيجه جستجوها، سرانجام «الهه» را به اين واقعيت مي‌رساند كه «پريوش» مادرش بوده است. و بعد به اين حقيقت دست مي‌يابد كه پدر پس از مرگ «پريوش» تنها زمانيزمانی آرام گرفت كه با «نرگس» كه شباهت زياديزيادی به «پريوش» داشت، آشنا گرديد. اما «نرگس» هرگز موفق به پر كردن جايجای خاليخالی «پريوش» نشد و به زوديزودی التهاب و گرمايگرمای اوليه فرو نشست و بي تفاوتيتفاوتی حاكم بر زندگيشان گرديد. عدم توجه و سرديسردی رابطه بين پدر و «نرگس» سرانجام «نرگس» را روانه بيمارستان مي‌كند. الهه كه از اين وضعيت متأثر شده ضمن قدردانيقدردانی از او كه چون «مادر» او را سرپرستيسرپرستی و بزرگ كرده، موقعيتيموقعیت فراهم مي‌آورد تا پدرش نيز سپاسگزار «نرگس» باشد.
==بازیگران==
*[[ماهایا پطروسیان]]