تفاوت میان نسخه‌های «چهره به چهره (فیلم ۱۳۸۷)»

ابرابزار
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: يكي⟸يكی، مي⟸می، ، شاهرخي⟸شاهرخی، ، سعي⟸سعی، ، زندگي⟸زندگی، ، اسراري⟸اسراری، ، زواياي⟸زوايای،...)
(ابرابزار)
 
'''''چهره به چهره''''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[علی ژکان]] محصول سال ۱۳۸۷ است.
== خلاصه داستان ==
قتلی اتفاق افتاده است، پليسپلیس در جست و جوی رد قاتل با زوايایزوایای پيداپیدا و پنهان زندگی مقتول ـ مهندس مهران شاهرخی ـ روبرو است. اسراری عيانعیان می شودمی‌شود. اسراری كهکه امروزه روش هایروش‌های زندگی را چنان متأثر كردهکرده كهکه گاه شناخت چهره واقعی اشخاص ناممكنناممکن به نظر می رسدمی‌رسد. پليسپلیس با سود بردن از مهارت و هوش خود، صورت هایصورت‌های پنهان پشت هر چهره را يكییکی يكيیکی كشفکشف می كندمی‌کند و سعی در پيشپیش افتادن از اتفاقات دارد،‌دارد، اما...
 
==بازیگران==
*[[جمشید هاشم پور]]