تفاوت میان نسخه‌های «سمفونی تاریک»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: گردي⟸گردی، گدايي⟸گدايی، ، فرهنگي⟸فرهنگی، ، براي⟸برای، ، بزرگي⟸بزرگی، ، اي⟸ای، ، وديگر⟸و ديگر،...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: گردي⟸گردی، گدايي⟸گدايی، ، فرهنگي⟸فرهنگی، ، براي⟸برای، ، بزرگي⟸بزرگی، ، اي⟸ای، ، وديگر⟸و ديگر،...)
'''سمفونی تاریک''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[محمد عرب]] ساختهٔ سال ۱۳۷۹ است.
==خلاصه داستان==
يكييكی بود يكييكی نبود، شهر بزرگيبزرگی بود با عده ايای نوازنده نابينا هنرمند كه با دوره گرديگردی ارتزاق ميمی كردند. يك مدير فرهنگيفرهنگی ميمی آيد كه دركودكيدر كودكی عصاكش پدر نوازنده نابيناينابينای خود بوده وديگرو ديگر ازاين به بعد نمينمی خواهد هنرمندان نابينا برايبرای ارتزاق گداييگدايی كنند و...
==بازیگران==
*[[شقایق فراهانی]]