تفاوت میان نسخه‌های «سمفونی تاریک»

بدون خلاصه ویرایش
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: گردي⟸گردی، گدايي⟸گدايی، ، فرهنگي⟸فرهنگی، ، براي⟸برای، ، بزرگي⟸بزرگی، ، اي⟸ای، ، وديگر⟸و ديگر،...)
 
'''سمفونی تاریک''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[محمد عرب]] ساختهٔ سال ۱۳۷۹ است.
== خلاصه داستان ==
يكییکی بود يكییکی نبود، شهر بزرگی بود با عده ایعده‌ای نوازنده نابينانابینا هنرمند كهکه با دوره گردی ارتزاق می كردندمی‌کردند. يكیک مديرمدیر فرهنگی میمی‌آید آيد كهکه در كودكیکودکی عصاكشعصاکش پدر نوازنده نابيناینابینای خود بوده و ديگردیگر ازاينازاین به بعد نمی خواهدنمی‌خواهد هنرمندان نابينانابینا برای ارتزاق گدايیگدایی كنندکنند و...
 
==بازیگران==
*[[شقایق فراهانی]]