باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Lima > لیما (۸.۱)
<!--5-->|[[بوئنوس آیرس]]<!--۱۳٬۰۷۴٬۰۰۰-->
<!--6-->|[[Rio de Janeiro]]<!--۱۲٬۰۹۰٬۶۰۷-->
<!--7-->|[[Limaلیما]]<!--۹٬۷۳۵٬۵۸۷-->
<!--۸-->|[[شیکاگو]]<!--۹٬۵۳۷٬۲۸۹-->
<!--9-->|[[بوگوتا]]<!--۹٬۰۲۳٬۳۴۴-->
۳۰۳٬۹۵۱

ویرایش