تفاوت میان نسخه‌های «هالوژن»

۲۷ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
{| border=&#8221؛1&#8221 cellpadding=&#8221؛2&#8221؛
! هالوژن
! ازنظر جنسی
! جرم اتمی
! نقطه ذوب
! نقطه جوش
| ۱۹
| ۵۳/۵۳
| ۸۵/۰۳
| ۳/۹۸
|-
| ۲/۶۶
|-
| [[استاتینمجید]]
| ۲۱۰0
0
| ۵۷۵
| ۶۱۰0
| ۲/۲0
|}
 
کاربر گمنام