پرواز پنجم ژوئن: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: برگزاري⟸برگزاری، شخصي⟸شخصی، ، ي⟸ی، ، هواپيماي⟸هواپيمای، ، ، ، مي⟸می، ، اصلي⟸اصلی، ، ايراني⟸اير...
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: برگزاري⟸برگزاری، شخصي⟸شخصی، ، ي⟸ی، ، هواپيماي⟸هواپيمای، ، ، ، مي⟸می، ، اصلي⟸اصلی، ، ايراني⟸اير...)
'''پرواز پنجم ژوئن''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[علیرضا سمیع آذر]] ساختهٔ سال ۱۳۶۸ است.
==خلاصه داستان==
چهار هواپيماربا، سه مرد و يكيک زن، روز پنجم ژوئن، يكيک هواپيمايهواپيمای ايرانيايرانی را ميمی ربايند. فرمانده يی آن ها شخصيشخصی است به نام فريبرز اتابكياتابكی كه در ميانه يی ماجرا وارد معركه ميمی شود. دو تن از مسافران، كه بعداً معلوم ميمی شود يكييكی از آن ها افسر است، هواپيمارباها را خلع سلاح ميمی كنند و در برابر حيرت مسافران هواپيما را به همان مقصديمقصدی كه هواپيماربايان ميمی بردند هدايت ميمی كنند. طراحان اوليه يی ربودن هواپيما، در مقصد، با برگزاريبرگزاری مصاحبه ايای مطبوعاتيمطبوعاتی وانمود ميمی كنند كه همه يی مسافران قصد پناهندگيپناهندگی دارند و از افسر ميمی خواهند كه نظراتش را در اختيار خبرنگاران بگذارد. اما او اعلام ميمی كند كه هواپيما را با اين هدف به آن جا آورده است تا معلوم شود مسافران علاقه ايای به پناهندگيپناهندگی سياسيسياسی و اجتماعياجتماعی ندارند. در نتيجه يی اقدام افسر مزبور، پس از بازگشت به ايران، يكييكی از هواپيماربايان خود را تسليم ميمی كند و اطلاعاتش را در اختيار پليس ميمی گذارد. يكيک افسر پليس براي به دست آوردن اطلاعات بيش تر با فريبرز اتابكي،اتابكی، فرمانده يی ربايندگان هواپيما، تماس ميمی گيرد. اما هر دو به دست طراحان اصلياصلی توطئه كشته ميمی شوند.
==بازیگران==
*[[مجید جعفری]]