تفاوت میان نسخه‌های «حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در استان کرمان»

جز
+نقشه ها
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+مرتب+)
جز (+نقشه ها)
| [[کرمان|شهر کرمان]]، [[بخش مرکزی شهرستان کرمان|مرکزی]]، [[بخش ماهان|ماهان]]، [[بخش شهداد|شهداد]]، [[بخش گلباف|گلباف]]، [[بخش راین|راین]]، [[بخش چترود|چترود]]
|rowspan= 2| ۲
|rowspan= 2|[[پرونده:Kerman Constituency.png|بی‌قاب]]
|rowspan= 2|
|-
|[[شهرستان راور|راور]]
| [[بافت|شهر بافت]]، [[بخش مرکزی شهرستان بافت|بخش مرکزی]]
|rowspan= 3| ۱
|rowspan= 3|[[پرونده:Baft Constituency.png|وسط|بی‌قاب]]
|rowspan= 3|
|-
| [[شهرستان ارزوئیه|ارزوئیه]]
| [[بم|شهر بم]]، [[بخش مرکزی شهرستان بم|بخش مرکزی]]، [[بخش بایک]]، [[بخش جلگه زاوه]]، [[بخش کدکن]] و [[بخش جلگه رخ]]
|rowspan= 4| ۱
|rowspan= 4|[[پرونده:Bam Constituency.png|حاشیه|بی‌قاب]]
|rowspan= 4|
|-
|[[شهرستان ریگان|ریگان]]
| [[جیرفت|شهر جیرفت]]، [[بخش مرکزی شهرستان جیرفت|بخش مرکزی]]، [[بخش ساردوئیه]]، [[بخش جبالبارز]] و [[بخش اسماعیلی]]
|rowspan= 2| ۱
|rowspan= 2|[[پرونده:Jiroft Constituency.png|حاشیه|بی‌قاب]]
|rowspan= 2|
|-
|[[شهرستان عنبرآباد|عنبرآباد]]
| [[رفسنجان|شهر رفسنجان]]، [[بخش مرکزی شهرستان رفسنجان|بخش مرکزی]]، [[بخش کشکوئیه]]، [[بخش نوق]] و [[بخش فردوس]]
|rowspan= 2| ۱
|rowspan= 2|[[پرونده:Rafsanjan Constituency.png|بی‌قاب]]
|rowspan= 2|
|-
|[[شهرستان انار|انار]]
| [[زرند]]، [[بخش مرکزی شهرستان زرند|بخش مرکزی]] و [[بخش یزدان آباد]]
|rowspan= 2| ۱
|rowspan= 2|[[پرونده:Zarand Constituency.png|بی‌قاب]]
|rowspan= 2|
|-
|[[شهرستان کوهبنان|کوهبنان]]
| [[سیرجان|شهر سیرجان]]، [[بخش مرکزی شهرستان سیرجان|بخش مرکزی]]، [[بخش پاریز]]، [[بخش زیدآباد]]، [[بخش گلستان]] و [[بخش بلورد]]
|rowspan= 2| ۱
|rowspan= 2|[[پرونده:Sirjan Constituency.png|بی‌قاب]]
|rowspan= 2|
|-
|[[شهرستان بردسیر|بردسیر]]
| [[شهربابک|شهر شهربابک]]، [[بخش مرکزی شهرستان شهربابک|بخش مرکزی]]، [[بخش دهج]]
|rowspan= 1| ۱
|rowspan= 1|[[پرونده:Shahr-e Babak Constituency.png|بی‌قاب]]
|rowspan= 1|
|-
|rowspan= 5| [[کهنوج]]
| [[کهنوج|شهر کهنوج]]، [[بخش مرکزی شهرستان کهنوج|بخش مرکزی]]، [[بخش زبرخان]]، [[بخش سرولایت]] و [[بخش میان جلگه]]
|rowspan= 5| ۱
|rowspan= 5|[[پرونده:Kahnuj Constituency.png|بی‌قاب]]
|rowspan= 5|
|-
|[[شهرستان رودبار جنوب|رودبار جنوب]]