تفاوت میان نسخه‌های «گنج (فیلم محمدعلی سجادی)»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سوي⟸سوی، خودكشي⟸خودكشی، ، اي⟸ای، ، براي⟸برای، ، مسيري⟸مسيری، ، زندگي⟸زندگی، ، درمي⟸درمی، ، معر...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سوي⟸سوی، خودكشي⟸خودكشی، ، اي⟸ای، ، براي⟸برای، ، مسيري⟸مسيری، ، زندگي⟸زندگی، ، درمي⟸درمی، ، معر...)
'''گنج''' فیلمی به کارگردانی و نویسندگی [[محمدعلی سجادی]] ساختهٔ سال ۱۳۶۳ است.
==خلاصه داستان==
«شازده» برايبرای يافتن ميراث و عظمت بر باد رفته ي اجدادش به دنبال جوانيجوانی است تا او را در سفر مخاطره آميزيآميزی كه در پيش دارد ياريياری كند. رسول، پيشكار شازده، كفاش جوانيجوانی به نام اسماعيل را به شازده معرفيمعرفی ميمی كند. آنها به راه ميمی افتند و از مسيريمسيری دشوار به سويسوی قلعه ايای ميمی روند. هرچه بر دشواريدشواری راه افزوده ميمی شود بر نزاع ها و بگومگوهايبگومگوهای آنان نيز اضافه ميمی شود. در لحظه ايای كه كاملاً به ادعاهايادعاهای شازده شك كرده اند به محل مورد نظر ميمی رسند و دخمه ايای اسرار آميز ميمی يابند، رسول كه گنج را حق خود ميمی داند قصد جان شازده را ميمی كند. شازده او را از پا درميدرمی آورد؛ اما چون دخمه را ميمی گشايد با اسكلت هاييهايی پوسيده روبرو ميمی شوند. شازده از فرط نااميدينااميدی خودكشيخودكشی ميمی كند و اسماعيل بر سر كار و زندگيزندگی خود بازميبازمی گردد.
==بازیگران==
*[[حبیب اسماعیلی]]