تفاوت میان نسخه‌های «نسبت نیروی گازگرفتن جانواران»

جز
'''نسبت نیروی گاز گرفتن حیوانات'''(BFQ)  نسبت نیروی گازگرفتن حیوان برحسب نیوتون به وزن حیوان بر حسب کیلوگرم است.<ref>[https://books.google.com/books?id=sl3imKj8258C&pg=PA311 ''علوم و مهندسی برش: مکانیک و فرآیندهای جداسازی و سوزن biomaterials فلزات و غیر فلزات'']با آنتونی,آنتونی، Atkins, Butterworth-Heinemann, 2009, p. 311, 413pp های413ppهای ISBN 978-0-7506-8531-3 (برگرفته 15 اوت 2010 از طریق [[گوگل بوکس|Google Books]])</ref><ref name="Wroe">[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1564077/pdf/rspb20042986.pdf ''نیش باشگاه: مقایسه نیروی نیش در,در، گاز گرفتن پستانداران و پیش بینی درنده رفتار در فسیل گونه'']استفان Wroe کالین مک هنری جفری Thomason; مجموعه مقالات [[انجمن سلطنتی]],، 22 ۲۲ مارس 2005۲۰۰۵ (برگرفته 15۱۵ اوت 2010۲۰۱۰ از [[مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری|مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی]])</ref>
 
== نسبت نیروی گاز گرفتن در حیوانات گوشتخوار ==
!Animal !!BFQ
|-
| [[گرگ خاکی]] || 77۷۷
|-
| [[رودک (جانور)]] || 109۱۰۹
|-
| [[خرس سیاه آسیایی]] || 44۴۴
|-
| [[خرس سیاه آمریکایی]] || 64۶۴
|-
| [[خرس قهوه‌ای]] || 78 ۷۸
|-
| [[گربه]] || 58۵۸
|-
| [[یوزپلنگ]] || 119۱۱۹
|-
| [[شیر کوهی]] || 108۱۰۸
|-
| [[کایوت]] || 88۸۸
|-
| [[سگ وحشی آسیایی]] || 132۱۳۲
|-
| [[دینگو]] || 125۱۲۵
|-
| [[سگ وحشی آفریقایی]] || 142۱۴۲
|-
| [[سگ]] || 117 ۱۱۷
|-
| [[Singing dog]] || 100۱۰۰
|-
| [[روباه قطبی]] || 97۹۷
|-
| [[مشکین‌گربه دماغه]] || 48۴۸
|-
| [[روباه خاکستری]] || 80۸۰
|-
| [[روباه سرخ]] || 92۹۲
|-
| [[گرگ]] || 136۱۳۶
|-
| [[کفتار قهوه‌ای]] || 113۱۱۳
|-
| [[کفتار خال‌دار]] || 117۱۱۷
|-
| [[جگوار]] || 137۱۳۷
|-
| [[جگواروندی]] || 75۷۵
|-
| [[پلنگ]] || 94۹۴
|-
| [[پلنگ ابری]] || 137۱۳۷
|-
| [[شیر (گربه‌سان)]] || 112۱۱۲
|-
| [[باریک‌خرس شمالی]] || 162۱۶۲
|-
| [[گربه شنی]] ||136۱۳۶
|-
| [[خرس آفتاب]] ||160۱۶۰
|-
| [[راسوی کوچک]] ||164۱۶۴
|-
| [[کوئول دم‌خالدار]] || 179۱۷۹
|-
| [[شیطان تاسمانی]] || 181۱۸۱
|-
| [[ببر]] || 127۱۲۷
|}
منابع جدول (مگر اینکه در غیر این صورت اعلام شده):<ref name=Wroe /><ref>[https://books.google.com/books?id=TatKHnYxPB8C&pg=PA98 ''Fish That Fake Orgasms: And Other Zoological Curiosities''], Matt Walker, Macmillan, 2007, pp. 98-9, ISBN 978-0-312-37116-6 (retrieved 15 August 2010 from [[Google Books]])</ref><ref>{{cite journal|author=Per Christiansen|author2=Stephen Wroe|year=2007|title=Bite Forces and Evolutionary Adaptations to Feeding Ecology in Carnivores|journal=[[Ecology (journal)|Ecology]]|volume=88|issue=2|pages=347–358|doi=10.1890/0012-9658(2007)88[347:bfaeat]2.0.co;2}}</ref>
منابع جدول  (مگر اینکه در غیر این صورت اعلام شده):
<ref name=Wroe/><ref>[https://books.google.com/books?id=TatKHnYxPB8C&pg=PA98 ''Fish That Fake Orgasms: And Other Zoological Curiosities''], Matt Walker, Macmillan, 2007, pp. 98-9, ISBN 978-0-312-37116-6 (retrieved 15 August 2010 from [[Google Books]])</ref><ref>{{cite journal|author=Per Christiansen|author2=Stephen Wroe|year=2007|title=Bite Forces and Evolutionary Adaptations to Feeding Ecology in Carnivores|journal=[[Ecology (journal)|Ecology]]|volume=88|issue=2|pages=347–358|doi=10.1890/0012-9658(2007)88[347:bfaeat]2.0.co;2}}</ref>
 
 
== منابع ==