تفاوت میان نسخه‌های «قایق‌رانی»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: فدراسوین⟸فدراسیون، کانوکانادایی⟸کانوی کانادایی،
({{تغییر مسیر}} ← {{تغییرمسیر}})
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: فدراسوین⟸فدراسیون، کانوکانادایی⟸کانوی کانادایی،)
برای زنان: کایاک یک نفره (K1)، کایاک دونفره( K2) و کایاک چهارنفره (K4).
 
جدیدا فدراسوینفدراسیون جهانی قایقرانی ICf در نظر دارد رشته کانوکاناداییکانوی کانادایی را هم برای زنان برگزار نماید زیرا در برخی از کشورها مسابقات رشته کانوکاناداییکانوی کانادایی زنان انجام می‌شود.
 
هیچ گونه مسابقه‌ای برای مردان و زنان، به صورت مختلط وجود ندارد. فواصل رسمی تایید شده از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی(ICF) عبارتند از: 200متر، 500متر،1000 متر و 5000متر که برای مردان و زنان مشابه‌است.