تفاوت میان نسخه‌های «رابطه علم و دین»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ، د رتعارض⟸در تعارض، اکادمی⟸آکادمی،
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Relationship between religion and science»)
 
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: ، د رتعارض⟸در تعارض، اکادمی⟸آکادمی،)
علم تجربی به عقل،تجربه گروی و شواهد علمی اذعان و اعتراف می کند در حالیکه دین شامل وحی، ایمان و امر مقدس است و به تبیین های فلسفی و متافیزیکی که نظر به تحقیق در عالم دارند نیز توجه و اذعان می کند.نه دین و نه علم بی تغییر،بی زمان یا ثابت نیستند چرا که هردوی علم و دین تلاش های فرهنگی و اجتماعی هستند در فرهنگ ها و زبان های گوناگون در طول زمان دچار تغییر شده اند .<ref>{{Cite book|title=How to Relate Science and Religion: A Multidimensional Model|date=2004|publisher=W.B. Eerdmans Pub. Co.|isbn=0-8028-2823-X|location=Grand Rapids, Mich.|last1=Stenmark|first1=Mikael}}</ref> بیشتر نوآوری های فنی و علمی قبل از انقلاب علمی توسط جوامعی صورت گرفته اند که توسط سنت های دینی سازمان یافته بودند.پیشرو عناصر روش علمی،بی دینان باستان،محققان مسلمان و مسیحی بوده اند.راجر بیکن که اغلب به عنوان کسی ارج نهاده می شود که روش علمی را صورت بندی کرده است،یک برادر روحانی فرانسیسی بود
 
حوادثی که در اروپا اتفاق افتاد همچون مورد گالیله،که همراه با انقلاب علمی و دوره روشنگری بود محققانی چون ویلیام دراپر را به فرض نظریه تعارض رهنمون کرد که بر اساس آن علم دین به لحاظ روشی، واقعیت و سیاسی در سرتاسر تاریخ با هم ددر رتعارضتعارض بوده اند.نظریه تعارض علم و دین باور بسیاری از دانشمندان معاصر همچون ریچارد داوکینز،استیو واینبرگ و کار سگان نیز هست و برخی از خلقت گرایان نیز به نظریه تعارض گرایش دارند.در حالیکه نظریه تعارض در میان عموم مردم مشهور و معروف مانده است در میان بیشتر مورخان علم وجهه خود را از دست داده است.<ref name="Russel, C.A. 2002 7">{{Cite book|title=Science & Religion: A Historical Introduction|publisher=[[Johns Hopkins University Press]]|year=2002|isbn=0-8018-7038-0|page=7|quote=The conflict thesis, at least in its simple form, is now widely perceived as a wholly inadequate intellectual framework within which to construct a sensible and realistic historiography of Western science|author=Russel, C.A.|editor=Ferngren, G.B.}}</ref><ref name="Shapin1996">{{Cite book|title=The Scientific Revolution|publisher=[[University of Chicago Press]]|year=1996|isbn=|page=195|quote=In the late Victorian period it was common to write about the ‘warfare between science and religion’ and to presume that the two bodies of culture must always have been in conflict. However, it is a very long time since these attitudes have been held by historians of science.|author=Shapin, S.}}</ref><ref name="Brooke1991">{{Cite book|title=Science and Religion: Some Historical Perspectives|publisher=[[Cambridge University Press]]|year=1991|isbn=|page=42|quote=In its traditional forms, the conflict thesis has been largely discredited.|author=Brooke, J. H.}}</ref><ref>{{Cite book|title=Science & Religion: A Historical Introduction|publisher=[[Johns Hopkins University Press]]|year=2002|isbn=0-8018-7038-0|page=x|quote=... while [John] Brooke's view [of a complexity thesis rather than an historical conflict thesis] has gained widespread acceptance among professional historians of science, the traditional view remains strong elsewhere, not least in the popular mind.|author=Ferngren, G.B.|editor=Ferngren, G.B.}}</ref><ref name="scientists religion">{{Cite journal|title=Conflict Between Religion and Science Among Academic Scientists?|last=Ecklund|first=Elaine Howard|journal=Journal for the Scientific Study of Religion|issue=2|doi=10.1111/j.1468-5906.2009.01447.x|year=2009|volume=48|pages=276–292|author2=Park, Jerry Z.}}</ref><ref>{{Citation|last=Harrison|first=Peter|title=Newton's Apple and Other Myths about Science|url=https://books.google.com/books?id=pWouCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=newton's+apple+and+other+myths+about+science&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjSkdPPiPrKAhVINSYKHZ5nAj8Q6AEIHDAA#v=onepage&q=newton's%20apple%20and%20other%20myths%20about%20science&f=false|year=2015|pages=195–201|publisher=Harvard University Press|article=That religion has typically impeded the progress of science|editor-last1=Numbers|editor-first1=Ronald L.|editor-last2=Kampourakis|editor-first2=Kostas}}
</ref>
 
پذیرش عام واقعیت های علمی ممکن است تحت تاثیر دین باشد.بسیاری در ایالات متحده ایده تکامل را از طریق انتخاب طبیعی رد کرده اند خاصه زمانی که انسان را مد نظر قرار می دهیم.با این وجود اکادمیآکادمی ملی علوم امریکا می نویسد که"قرینه و شاهد تکامل می تواند کاملا یا ایمان دینی سازگار افتد دیدگاهی رسمی که بیشتر نمایندگان دینی به حمایت از آن برخاسته اند.<ref name="nas">{{Cite book|url=http://www.nap.edu/catalog/11876.html|title=Science, Evolution and Creationism|publisher=National Academy of Sciences|year=2008|author=Committee on Revising Science and Creationism: A view fom the National Academy of Sciences and Institute of Medicine of the National Academies}}</ref>
 
== تاریخچه مفاهیم " دین " و "علم" ==