تفاوت میان نسخه‌های «دختر ولگرد»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: هاي⟸های، كمك⟸كمک، ، مالك⟸مالک، ، يك⟸يک، ، نااميدي⟸نااميدی، ، ي⟸ی، ، راضي⟸راضی، ، مي⟸می، ، اي⟸ا...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: هاي⟸های، كمك⟸كمک، ، مالك⟸مالک، ، يك⟸يک، ، نااميدي⟸نااميدی، ، ي⟸ی، ، راضي⟸راضی، ، مي⟸می، ، اي⟸ا...)
'''دختر ولگرد''' فیلمی به کارگردانی [[آرماییس آقامالیان]] و نویسندگی [[احمد نجیب زاده]] ساختهٔ سال ۱۳۴۳ است.
==خلاصه داستان ==
لاله دختر سرگردانيسرگردانی است كه پس از دزديدزدی در ايستگاه راه آهن دستگير ميمی شود و به افسر پليس قول ميمی دهد كه پس از آن از راه صواب زندگيزندگی كند. جوان كارگريكارگری به نام پرويز ميمی كوشد لاله را به ازدواج با خودش راضيراضی كند. اما لاله از اين كه بايد از مادر و پدر دايم الخمرش مراقبت و سرپرستيسرپرستی كند با پيشنهاد ازدواج مخالف است. مالكمالک خانه ايای كه خانواده يی لاله در خانه يی او سكونت دارند، پدر لاله را راضيراضی ميمی كند كه به ازدواج دخترش با عباس رضايت دهد. يكييكی از آدم هايهای عباس، كه در امور خلاف دست دارند، با متهم كردن لاله به جيب بريبری او را به زندان ميمی اندازد، و بعد با دادن رضايت آزادش ميمی كند. هوشنگ، برادر معتاد لاله، در چنگ افراد عباس است، و وقتيوقتی عباس و آدم هايهای او لاله را زير فشار ميمی گذارند پرويز به كمككمک لاله و برادرش ميمی آيد و با آدم هايهای عباس گلاويز ميمی شود. لاله در موقع فرار دچار سانحه و نابينا ميمی شود، و در كمال نااميدينااميدی تصميم ميمی گيرد خود را زير ريل قطار بيندازد، اما با يكيک شوكشوک مجدد بيناييبينايی خود را باز ميمی يابد. با دستگير شدن عباس و افرادش پرويز و لاله زندگيزندگی تازه ايای را در كنار هم آغاز ميمی كنند.
==بازیگران==
* [[شهین]]