تفاوت میان نسخه‌های «پتکانه»

۱ بایت حذف‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
مسأله --> مسئله وپ:همزه با استفاده از AWB
جز (Yamaha5 صفحهٔ تاق پتکانه را به طاق پتکانه منتقل کرد)
جز (مسأله --> مسئله وپ:همزه با استفاده از AWB)
== پیشینه شکل گیری ==
 
یکی از مسایل مهم ساختمانی در [[تاریخ معماری]] جهان انتقال سطح [[مربع]] به دایره در فضا بوده است.این مسالهمسئله برای اولین بار به دست [[معمار|معماران]] ایرانی حل شد.زمان اختراع این گوشه سازی را متعلق به اواخر دوره [[اشکانی]] میدانند که در [[دوره ساسانی]] و بویژه در دورات اسلامی تکامل میابد.معماران ایرانی عصر اشکانی،برای نخستین بار دنبال راه [[حل مسالهمسئله]] ی قرارگیری دایره ی [[گنبد]] بر روی مربع بشن بودند.اولین راه حل ها استفاده از روش پیش آمدن (پتکین)بود.در معماری [[ساسانی]] جهت تبدیل زمینه مربع به هشت ضلعی راه حل های متکامل تری جایگزین شد و چندین فن گوشه سازی مختلف مانند [[فیلپوش]] و [[سکنج]] به کار رفت.
در این میان ، به نظر میرسد،آنچه میتوان زمینه ی ایجاد پتکانه باشد ، گوشه سازی سازی سکنج است ((سکنج متشکل از دو تاق اریب است که همدیگر را در یک نقطه [ و به عبارت دقیقتر به در یک خط] قطع کرده باشند... تقاطع دو تاق ، این نوع گوشه سازی را به وجود می آورند))حاصل تقاطع این دو تاق به وجود آمدن تاقچه های مثلثی منحنی در فضا است که تاسه نام دارد . توسعه و تکامل گوشه سازی سکنج و تاسه های آن در دوره های بعدی ، می تواند به عنوان پایه و مدولی جهت ایجاد پتکانه محسوب می گردد.
گوشه سازی انجام شده در بنای مقبره ی [[امیر اسماعیل سامانی]] ، از نخستین نمونه هایی است که آموزه هایی ساسانی را با استفاده از ایجاد باریکه تاق توسعه می دهند . در این جا هنوز باریکه تاق باربر نمایان است و سطوح بین آن با تاسه پر شده است . این نمونه را می توان اولین گام جهت شکل گیری پتکانه دانست .
== گروه شکلی _ سازه ای ( ترکیبی ) ==
 
پتکانه های متعلق با این گروه ، جدا از پیروی از [[الگوی هندسی]] پتکانه ، نقش سازه ای نیز دارند و نیرو های اعمال شده از سوی دیگر اجزا و نیرو ی گرانشی حاصل از وزن خود را حمل می کنند . بر اساس نمونه های بررسی شده و تحلیل های ارایه شده نمونه های این گروه را می توان در دو زیر گروه ، مورد بررسی قرار داد :
 
== پتکانه های دارای باریکه تاق و تاسه ==