تفاوت میان نسخه‌های «آرنولد زومرفلد»

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب+تمیز (۱۲.۵ core): + رده:اعضای خارجی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی+[[رده:اعضای افتخاری آکادمی علوم...)
[[رده:استادان دانشگاه گوتینگن]]
[[رده:اعضای افتخاری آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی]]
 
[[رده:اعضای افتخاری آکادمی علوم روسیه]]
[[رده:اعضای انجمن سلطنتی]]
[[رده:اعضای خارجی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی]]