تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:پیوند قرمز»

جز
جز (←‏به پرونده‌ها: ابرابزار)
 
== با پیوندهای قرمز چه کنیم؟ ==
به طور کلی، اگر می‌تواند در آینده یک لینکمقاله قرمزشود باید اجازهبه دادهآن شوداجازه داد تا در یک مقاله باقی می‌ماند اگر می‌تواند یک مقاله شود. اما نه در موردی کهاگر احتمال یا موضوعیتی برای مقاله شدن نداردندارد، بهتر است پیوندِ آن حذف شود. پیوندِ قرمز به مقاله‌ای که در آینده به شکلِ معقولی ایجاد خواهد شد را باید به جای اینکهتبدیل به یک مقالهمقالهٔ خرد تبدیل کردخُرد که هیچ اطلاعاتاطلاعاتِ مفیدی در برندارد، باید به‌حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده ساخته شود. پیوندِ [[ورزش در بولیوی]] یک پیوندِ قرمز است اما ورزش در آمریکا یک مقاله است. به‌جای تبدیلِ [[ورزش در بولیوی]] به یک مقالهٔ خُرد و پایین‌تر از سطحِ استاندارد با این مضمون:
'''''ورزش در بولیوی''' جزو زندگی روزمرهٔ مردم است.''
 
باید آنرا به حالِ خود باقی گذاشت تا در اآینده یک مقالهٔ استاندارد از آن ساخته شود. ویرایشگرانِ ویک پدیا باید تلاش کنند مقاله‌هایی استاندارد و با مفاهیمِ کافی ایجاد کنند.
 
== جستارهای وابسته ==