تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:پیوند قرمز»

جز
 
== با پیوندهای قرمز چه کنیم؟ ==
به طور کلی، اگر می‌تواند در آینده یک مقاله شود باید به آن اجازه داد تا در مقاله باقی می‌ماند. اما اگر احتمال یا موضوعیتی برای مقاله شدن ندارد، بهتر است پیوندِ آن حذف شود. پیوندِ قرمز به مقاله‌ای که در آینده به شکلِ معقولی ایجاد خواهد شد را به جای تبدیل به یک مقالهٔ خُرد که هیچ اطلاعاتِ مفیدی در برندارد، باید به‌حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده ساخته شود. پیوندِ [[ورزش در بولیوی]] یک پیوندِ قرمز است اما [[ورزش در آمریکا]] یک مقاله است. به‌جای تبدیلِ [[ورزش در بولیوی]] به یک مقالهٔ خُرد و پایین‌تر از سطحِ استاندارد با این مضمون:
 
=== مقاله‌های خُرد ===
پیوندِ قرمز به مقاله‌ای که در آینده به شکلِ معقولی ایجاد خواهد شد را به جای تبدیل به یک مقالهٔ خُرد که هیچ اطلاعاتِ مفیدی در برندارد، باید به‌حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده ساخته شود. پیوندِ [[ورزش در بولیوی]] یک پیوندِ قرمز است اما [[ورزش در آمریکا]] یک مقاله است. به‌جای تبدیلِ [[ورزش در بولیوی]] به یک مقالهٔ خُرد و پایین‌تر از سطحِ استاندارد با این مضمون:
 
'''''ورزش در بولیوی''' جزو زندگی روزمرهٔ مردم است.''
 
باید آنرا به حالِ خود باقی گذاشت تا در آینده یک مقالهٔ استاندارد از آن ساخته شود. ویرایشگرانِ ویک پدیاویکی‌پدیا باید تلاش کنند مقاله‌هایی استاندارد و با مفاهیمِ کافی ایجاد کنند.
 
هدفِ پیوند قرمز آگاه‌سازیِ خوانندگانِ ویکی‌پدیا به نیاز به ساختِ یک مقالهٔ جدید با محتوای اطلاعاتِ حداقلی و استاندارد برای استفادهٔ خوانندگانِ آن است. ایجاد مقاله‌های خُرد و مینیمالیستی فقط به منظورِ خلاص شدن از شرّ یک پیوندِ قرمز، کلّ اهدافِ این روندِ سودمند را از بین می‌برد.
 
== جستارهای وابسته ==