کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{Infobox Olympic event|event=کشتی ۷۴ کیلوگرم فرنگی مردان|games=تابستانی ۲۰۱۶|image=|caption=|venue=[[کاریوکا آرنا ۲]]،[[ریو دو ژانیرو]]|date=۱۹ اوت|competitors=۲۰|nations=۲۰|gold=|goldNOC=|silver=|silverNOC=|bronze=[[جبرییل حسن‌اف]]|bronzeNOC=AZE|bronze2=|bronzeNOC2=|prev=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۱۲]]|next=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۲۰]]}}
{{الگو:کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶}}
رقابت‌های '''۷۴''' '''کیلوگرم فرنگی مردان''' در [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶]] در [[ریو دو ژانیرو]]، [[برزیل]] در ورزشگاه [[کاریوکا آرنا ۲]] در ۲۰ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
 
=== شانس مجدد ===
{{Repechage2|RD1=فرصت ۱|RD2=مدال برنز|team-width=195|score-width=30|RD1-team01='''{{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score01='''11|RD1-team02={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score02=1|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=7|RD2-team02='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02='''9|RD1-team03={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score03=0|RD1-team04='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score04='''12|RD2-team03={{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03=|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=}}
 
== منابع ==