کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox Olympic event|event=کشتی ۷۴ کیلوگرم فرنگیآزاد مردان|games=تابستانی ۲۰۱۶|image=|caption=|venue=[[کاریوکا آرنا ۲]]،[[ریو دو ژانیرو]]|date=۱۹ اوت|competitors=۲۰|nations=۲۰|gold=[[حسن یزدانی]]|goldNOC=IRI|silver=[[انور گدویف]]|silverNOC=RUS|bronze=[[جبرییل حسن‌اف]]|bronzeNOC=AZE|bronze2=[[سونر دمیرتاش]]|bronzeNOC2=TUR|prev=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۱۲]]|next=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۲۰]]}}
{{الگو:کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶}}
رقابت‌های '''۷۴''' '''کیلوگرم فرنگیآزاد مردان''' در [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶]] در [[ریو دو ژانیرو]]، [[برزیل]] در ورزشگاه [[کاریوکا آرنا ۲]] در ۲۰ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
 
== نتیجه ==