تفاوت میان نسخه‌های «هایله گبرسلاسی»

رده‌انبوه: انتقال از رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶ به [[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌...
(رده‌انبوه: انتقال از رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰ به [[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌...)
(رده‌انبوه: انتقال از رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶ به [[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌...)
[[رده:رکوردداران جهان در دو و میدانی]]
[[رده:زادگان ۱۹۷۳ (میلادی)]]
[[رده:ورزشکاران (دو و میدانی) در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶]]
[[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰]]
[[رده:ورزشکاران دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴]]