دیگری (رمان): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:تاریکی در ادبیات داستانی]]
[[رده:خودکشی‌ در ادبیات داستانی]]
 
[[رده:خیال در ۱۹۹۸ (میلادی)]]
[[رده:داستان در ژاپن]]
[[رده:گورستان‌ها در ادبیات داستانی]]
[[رده:لایت نوول‌ها]]
[[رده:لعنتنفرین در ادبیات داستانی]]
[[رده:مانگا و انیمه فراطبیعی]]
[[رده:مجموعه‌های تلویزیونی انیمه ۲۰۱۲ (میلادی)]]