تفاوت میان نسخه‌های «بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶»

|-
|مرد{{سخ}}{{Detailslink| بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – مسابقات مردان}}
|{{flagIOCteam|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}
|
|{{flagIOCteam|SRB|تابستانی ۲۰۱۶}}
|
|{{flagIOCteam|ESP|تابستانی ۲۰۱۶}}
|
|-
|زنان{{سخ}}{{Detailslink| بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – مسابقات زنان}}