تفاوت میان نسخه‌های «محاربه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
موثر --> مؤثر
(افزودن الگوی تغییرمسیر)
جز (موثر --> مؤثر)
** ماده ۱۸۳: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب فی الارض و [[مفسد فی‌الارض]] می‌باشد. براساس تبصره ۳ ماده فوق، میان [[سلاح سرد]] و [[سلاح گرم]] فرقی نیست.
* '''برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق'''<ref name=teb/>
** ماده ۱۸۶: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثرمؤثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
* '''ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی'''<ref name=teb/>
** ماده ۱۸۷: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثرمؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
* '''نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا'''<ref name=teb/>
** ماده ۱۸۸: هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثرمؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.
** ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است: ۱.قتل ۲.آویختن به دار ۳.اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴.نفی بلد
** ماده ۱۹۱: قاضی در انتخاب هر یک از این امور چهارگانه مخیر است.