باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
موثر --> مؤثر
[[گوجه فرنگی]]<ref name="ReferenceB"/>
 
== عوامل موثرمؤثر بر سنتز و تجمع ==
تجمع گلیکوآلگالوئیدها به عوامل مختلفی نظیر واریته، خسارت های مکانیکی، نور و به طور کلی به بسیاری از فعالیت های کشاورزی بستگی دارد <ref>12. Friedman, M. 2004. Analysis of biologically active compounds in potatoes (Solanum tuberosum), tomatoes (Lycopersicon esculentum), and jimson weed (Datura stramonium) seeds. Journal of Chromatography A 1054 (1-2):143-155.</ref> حتی شرایط انبارداری نیز در افزایش این ماده موثرمؤثر است و براساس برخی از محققین مناسب ترین روش انبارداری سیب‌زمینی از نظر کمترین افزایش در میزان آلفاسولانین، تاریکی و انبار سرد 4 [[درجه سانتی‌گراد]] است<ref>شهرام دخانی ، جواد کرامت ، شيوا روفی‌گری حقيقت . تغييرات ميزان گليکوآلکالوييدکل و آلفاسولانين در سيب‌زمينی در طول نگه‌داری و فرايند حرارتی. مجله علوم آب و خاك - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - Isfahan University of Technology. 1382; 7 (2) :171-183</ref>. همچنین براساس برخی مطالعات برخی از [[باکتری ها]] می توانند میزان سولانین را در برگ ها و ساقه ها بعد از خشک شدن در خاک کاهش دهند<ref>قنبری. م . و همکاران 1388. ارزيابي توان برخي ازباكتريهاي خاك در تجزيه بيولوژيك و كاهش سولانين در مانده هاي سيب زمين (محورتخصصي:بيولوژي خاك).همايش ملي علوم آب، خاك، گياه و مكانيزاسيون كشاورزي</ref>
 
== خواص شیمیایی ==