تفاوت میان نسخه‌های «سرریز بافر»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
جز
موثر --> مؤثر
جز (مسأله --> مسئله وپ:همزه با استفاده از AWB)
جز (موثر --> مؤثر)
 
NOP-سورتمه قدیمی ترین و روش به طور گسترده‌ای شناخته شده برای موفقیت بهره برداری از یک سرریز بافر پشته‌است.
راه حل این مشکل، پیدا کردن آدرس دقیق از بافر به طور موثرمؤثر افزایش اندازه از منطقه هدف است.
 
برای انجام این بخش بسیار بزرگتر از پشته‌ها را با دستور العمل دستگاه بدون عملیات خراب شده‌است. در پایان از داده‌های مهاجم تامین، پس از دستورالعمل‌های بدون عمل، دستور العمل به انجام پرش نسبت به بافر که در آن شل کد واقع شده‌است. این مجموعه‌ای از هیچ OPS به عنوان "NOP-سورتمه" می گویند چرا که اگر آدرس بازگشت با هر آدرس در منطقه بدون عملیات بافر رونویسی است از آن خواهد شد "اسلاید" پایین بدون-OPS تا آن را به کد مخرب واقعی پرش در پایان هدایت می‌شود. این روش نیاز به مهاجم که در پشته NOP-سورتمه‌است به جای استفاده ازشل کد نسبتاً کوچک، آن راحدس زد.