تفاوت میان نسخه‌های «شبیه‌سازی کامپیوتری»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
جز
موثر --> مؤثر
جز (موثر --> مؤثر)
* شبیه سازی های اماری براساس مجموعه ای از تعداد زیادی از پروفایل های ورودی از قبیل پیش بینی دمای موازنه دریافت آب ها، دادن اجازه ورود به گاموت هواشناسی به یک محل خاص. این روش برای پیش بینی الودگی گرمایی بسط داده شد.
 
*از شبیه سازی عاملی به طور موثرمؤثر در اکولوژی استفاده شده است. که در آن اغلب مدل سازی فردی نامیده می شود و در موقعیت هایی استفاده می شود که برای آنها تغییر پذیری فردی در عامل هارا نمی توان نادیده گرفت. از جمله جنبش های جمعیت ماهی های ازاد و قزل الا .
 
*مدل پویای مرحله بندی شده زمانی – در هیدرولوژی چندین مدل حمل و نقل هیدرولوژی از این دست وجود دارند از جمله مدل های SWMM و. DSSAM که توسط اژانس حفاظت محیط زیست امریکا برای پیش بینی کیفیت آب رودخانه بسط داده شدند.