تفاوت میان نسخه‌های «ابوجعفر دشمنزیار»

بدون خلاصه ویرایش
| تاجگذاری =
| تفویض = [[۳۹۸ (قمری)|۳۹۸ هجری قمری]]{{-}}[[۳۸۶|۳۸۶ هجری خورشیدی]]{{-}}[[۱۰۰۷ (میلادی)|۱۰۰۷ میلادی]]
| تعمید =
| تعمید = [[۴۳۳ (قمری)|۴۳۳ هجری قمری]]{{-}}[[۴۲۰|۴۲۰ هجری خورشیدی]]{{-}}[[۱۰۴۱ (میلادی)|۱۰۴۱ میلادی]]
| نام کامل =
| لقب = علاءالدوله حسام‌الدین